top of page

För att effektivt kunna leda andra behöver du först kunna leda dig själv! 


I ledarskapsprogrammet varvas coachingsamtal med fasta moduler som ökar din självinsikt. Du uppnår en ökad medvetenheten om dig själv, hur dina tankar styr dina beteenden och påverkar dina relationer. Du får med dig en konkret uppsättning verktyg som hjälper dig utvecklas och nå dina mål.
 

Programmet vänder sig till dig som:
 

  • Är ny i chefsrollen eller ny i din befattning

  • Har en ny chefsbefattning som målsättning 

  • Känner att du har kört fast i din chefsroll och behöver hitta tillbaka till din motivation.

Nedan är exempel på moduler som kan ingå i programmet. Vi kommer tillsammans överens om vilka
moduler som är relevanta för dig utifrån dina unika förutsättningar.

Värderingar

Dina värderingar står för det som är grundläggande viktigt för dig. De motiverar dig och är drivkraften bakom dina beslut. De utgör en stor del av vem du är och hur du upplevs.

 

Det finns ett tydligt samband mellan hur nöjda vi är i vår yrkesroll - eller i livet - med i vilken utsträckning vi lever i enlighet med våra värderingar.

 

Vi tar reda på vilka dina kärnvärderingar är, hur väl du lever i enlighet med dem och ser till att dina framtida mål sätts i samklang med dina värderingar.

Övertygelser

Dina övertygelser är ett slags regelverk - ofta omedvetet -  som du lever ditt liv i enlighet med. En begränsande övertygelse kan tex vara “Jag är inte bra på att tala inför grupp”. 

 

Följande ekvation beskriver hur vår prestation eller vårt performance på engelska förhåller sig till vår egentliga potential (källa T- Gallwey)

 

Performance = Potential - Interferences 

 

Vi identifierar vi och byter ut dina “interferences” eller begränsande övertygelser så att de istället blir stärkande och hjälper dig uppnå dina mål.

Styrkor

Alla har en uppsättning unika styrkor, men vi är olika medvetna om dem. Ofta känns våra styrkor så normala eller alldagliga att vi inte är medvetna om dem eller värderar dem särskilt högt.

Att bli medveten om vilka dina styrkor är hjälper dig att förstå vilka aktiviteter som ger dig energi och i vilka aktiviteter du tillför värde. 
 

Den här modulen syftar till att du ska bli medveten om dina 5-7 mest utmärkande styrkor. Det kommer ge dig möjlighet att utveckla dessa styrkor ännu mer och att aktivt använda dig av dem när det behövs. 

De flesta kurser och utbildningar som erbjuds på marknaden fokuserar uteslutande på att lära ut kunskap och färdigheter - områden som styrs av den logiska, tänkande delen av vår hjärna.

Tänk om det som står i vägen för din utveckling har sin rot i den känslomässiga delen av din hjärna? Den som styr dina tankar, känslor och beteenden. Då kan du ta hur många kurser du vill i tex presentationsteknik utan att bli så mycket bättre på att hålla presentationer.

För att få tillgång till din fulla potential behöver du bli medveten om dina begränsande övertygelser.

 För att därefter aktivt börja förändra dem. 

Kontakta mig för att få veta mer om ledarskapsprogrammet!

Image by Alesia Kazantceva
bottom of page